Att skapa en hemsida med endast en produkt till försäljning är en utmaning i sig, exempel på det är så kallade SaaS produkter, Software as a service.

Men säljer alltså en programvara över internet, oftast endast en produkt/program.

Fördelen är att man får väldigt lätt att fokusera sin marknadsföring när det endast gäller en produkt, istället för tusentals.

SaaS är alltså ett bra exempel på typ av produkt som fungerar fint att sälja via en hemsida.

En annan är studentskyltar.se som säljer studentplakat.

Att skapa en sida per produkt har fördelen att man kan utforma hela hemsidan för att sälja just den produkten, den kan det vill säga vara relativt enkel.

Vilken typ av hemsida behöver ert företag? Säljer ni en eller flertalet olika produkter? Kontakta oss redan idag så kan vi guida er till rätt inköp av hemsida!