Detta avsnittet av TYPO3manual.se visar dig vissa av specialfunktionerna som du kan hitta i en TYPO3-installation, t ex nyhetsfunktionen samt språklager.

Notera att utseendet på funktionerna i TYPO3-installationerna kan variera, beroende på senare versioner och olika typ av behörigheter.

Nyhetsmodulen i Typo3 version 6+

Här går vi igenom hur man skapar nyheter på sin hemsida. Nyhetsmodulen består av flera olika delar. Den första delen är en plugin som läggs på den sida på webbplatsen där nyheterna ska visas. Nyhets-plugin:en hämtar nyheterna ur den andra delen – en folder som heter “New-records”, längst ner i Typo3:s filträd under katalogen “Storage”. I mappen “News-records” skapar du och förvarar du nyheterna. Själva nyhetsplugin:en skall ej redigeras, det kan få nyhetsflödet att sluta fungera.

Powermail version 2.0

Det här är en manual för Powermail (formulärhantering). Funktionaliteten skiljer sig en aning från den äldre versionen. Den nya versionen används oftast i TYPO3 version 4.7 och senare.

Språkstöd i TYPO3 version 6

Språkhantering i TYPO3 bygger på olika lager. Det innebär att samtliga språk hanteras på samma sida, istället för i separata träd. Hemsidan skapas på standardspråket och sedan översätter man sidorna till de alternativa språken, vilket i sin tur ger möjlighet att översätta innehållet på sidan. Det är även möjligt att skapa sidor, samt att ha element på den översatta standardsidan, som endast syns på det alternativa språket. Språkstödet gör det också möjligt att, i det översatta elementet, se vilket innehåll och inställningar som finns i standardelementet. Samt visar den vilka eventuella ändringar som gjorts i standardelementet. 

En utförlig webbmanual kommer att läggas upp här. Men, tillsvidare finns det en PDF-manual tillgänglig på svenska.